Październik 2018

Od 01.10.2018 zmianie ulega adres siedziby biura w Radomiu:

PLAC STARE MIASTO 2
26-600 RADOM

Na październik planowane są II spotkania z pośrednikiem pracy dla grupy V „Robotnik gospodarczy z uprawnieniami energetycznymi G1” oraz dla gr.VI „Pracownik administracyjno-biurowy”. Uczestnicy ostatnich grup szkoleniowych odbywają staże zawodowe.

Wrzesień 2018

Aktualnie w projekcie trwają staże, na których Uczestnicy zdobywają cenne doświadczenia zawodowe. W miesiącu wrześniu odbyły się także II spotkania ramach pośrednictwa pracy, które przynoszą efekty w postaci podjęcia zatrudnienia przez Uczestników projektu.

Sierpień 2018

Od 01.08.2018 ostatnia grupa szkoleniowa rozpoczyna staże zawodowe, równocześnie trwają spotkania z pośrednikiem pracy, który zajmuje się wyszukiwaniem miejsc pracy dla Uczestników projektu.

Lipiec 2018

W lipcu rozpoczęło się szkolenie zawodowe dla gr. VI „Pracownik administracyjno-biurowy”, które zakończy się egzaminem zewnętrznym ECCC.
W dalszym ciągu kontynuuowane są staże zawodowe przez Uczestników projektu.

Czerwiec 2018

Uczestnicy IV gr. Szkoleniowej „Pomoc kuchenna” rozpoczęli od 01.06.2018 staże zawodowe, potrwają one do 31.08.2018.

Uczestnicy gr.V „Pracownik gospodarczy z uprawnieniami energetycznymi G1” rozpoczęli w czerwcu szkolenie zawodowe, zakończone egzaminem na uprawnienia SEP w zakresie urządzeń elektrycznych.

W miesiącu czerwcu odbyły się również II spotkania z Uczestnikami w ramach pośrednictwa pracy, mające na celu wyszukiwanie ofert pracy i potencjalnych pracodawców dla Uczestników projektu.

Uczestnicy ostatniej grupy szkoleniowej w ramach projektu gr.VI „Pracownik administracyjno-biurowy” przeszli już Indywidualną diagnozę potrzeb i potencjałów, Trening kompetencji i umiejętności społecznych, Poradnictwo psychologiczne, Poradnictwo zawodowe, pośrednictwo pracy. Zajęcia dla tej grupy szkoleniowej odbywają się w Radomiu.

Maj 2018

W dn. 07.05.2018 r. rozpoczęło się szkolenie zawodowe dla IV grupy szkoleniowej „Pomoc kuchenna”. Program szkolenia obejmuje obejmuje m.in. Zasady prawidłowego żywienia człowieka, Technologia z towaroznawstwem , Zasady higieny i podstaw cateringu, Szkolenie ppoż. i bhp oraz praktyczną naukę gotowania.

Uczestnicy gr. III „Pracownik administracyjno-biurowy „rozpoczęli staże zawodowe, będą one realizowane na terenie powiatu szydłowieckiego w terminie 07.05.2018 do 06.08.2018.

Uczestnicy gr. V „Pracownik gospodarczy z uprawnieniami energetycznymi G1” przeszli już Indywidualną diagnozę potrzeb i potencjałów, Trening kompetencji i umiejętności społecznych, Poradnictwo psychologiczne, Poradnictwo zawodowe, pośrednictwo pracy. Zajęcia dla tej grupy szkoleniowej odbywają się w Szydłowcu.

Kwiecień 2018

Informujemy, iż trwają zajęcia w ramach czwartej grupy szkoleniowej „Pomoc kuchenna”. Zajęcia dla tej grupy odbywają się w Radomiu.Uczestnicy brali udział w Indywidualnej diagnozie potrzeb i potencjałów, Treningu kompetencji i umiejętności społecznych, Poradnictwie psychologicznym, Poradnictwie zawodowym.
W maju Uczestnicy rozpoczną udział w szkoleniu zawodowym.

Trwa szkolenie zawodowe dla gr. III „Pracownik administracyjno-biurowy „. Program zajęć obejmuje m.in. Organizację pracy w biurze. Prowadzenie dokumentacji. Obieg dokumentów. Obsługę komputera i programów komputerowych. Szkolenie zakończy się egzaminem ECCC.

Marzec 2018

Pierwsza grupa szkoleniowa „Pomoc kuchenna” zakończyła szkolenie zawodowe w dn. 07.03.2018, Uczestnicy zostali skierowani na 3- miesięczne staże zawodowe.

Uczestnicy grupy „Pracownik gospodarczy z uprawnieniami energetycznymi” G1 odbywają właśnie szkolenie zawodowe, obejmujące m.in Wykonywanie prac porządkowych w budynku, np. sprzątanie i zabezpieczanie, drobne prace remontowo-budowlane itp.

Kolejna grupa szkoleniowa rozpoczęła udział w projekcie „Postaw na przyszłość”
Uczestnicy grupy „Pracownik administracyjno-biurowy ” przeszli już Indywidualną diagnozę potrzeb i potencjałów, Trening kompetencji i umiejętności społecznych, Poradnictwo psychologiczne, Poradnictwo zawodowe, pośrednictwo pracy. Zajęcia dla tej grupy szkoleniowej odbywają się w Szydłowcu.

Jednocześnie informujemy, iż trwa rekrutacja do grupy „Pomoc kuchenna”.

Luty 2018

Informujemy, iż trwają zajęcia w ramach pierwszej grupy szkoleniowej „Pomoc kuchenna”. Uczestnicy brali udział w Indywidualnej diagnozie potrzeb i potencjałów, Treningu kompetencji i umiejętności społecznych, Poradnictwie psychologicznym, Poradnictwie zawodowym.
W lutym Uczestnicy rozpoczną udział w szkoleniu zawodowym.

Kolejna grupa szkoleniowa rozpoczęła udział w projekcie „Postaw na przyszłość”
Uczestnicy grupy „Pracownik gospodarczy z uprawnieniami energetycznymi G1” przeszli już Indywidualną diagnozę potrzeb i potencjałów, Trening kompetencji i umiejętności społecznych, Poradnictwo psychologiczne.

Trwa rekrutacja do projektu „Postaw na przyszłość”. Zapraszamy do udziału w nim Kobiety i mężczyzn z Radomia i subregionu radomskiego zagrożone ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, w tym:
• Osoby bierne zawodowo lub bezrobotne zakwalifikowane do III profilu pomocy
• Osoby z niepełnosprawnościami
• Osoby korzystające z pomocy społecznej lub kwalifikujące się do objęcia wsparciem pomocy społecznej określone w art. 7 ust. Z dn. 12.03.2004r. o pomocy społecznej
• Osoby korzystające z Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa.

Rekrutacja do projektu

Trwa rekrutacja do projektu „Postaw na przyszłość”. Zapraszamy do udziału w nim Kobiety i mężczyzn z Radomia i subregionu radomskiego zagrożone ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, w tym:

  • Osoby bierne zawodowo lub bezrobotne zakwalifikowane do III profilu pomocy
  • Osoby z niepełnosprawnościami
  • Osoby korzystające z pomocy społecznej lub kwalifikujące się do objęcia wsparciem pomocy społecznej określone w art. 7 ust. Z dn. 12.03.2004r. o pomocy społecznej
  • Osoby korzystające z Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa.